Gıda Güvenliği

Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği yönetim sisteminin şartlarını yerine  getirerek, üretim ve ambalajlanmasını yaptığımız süt ve süt ürünlerinin, insan sağlığına uygun ve hijyenik şartlarda tüketiciye sunmak, üretimimizin her  aşamasında uyulması gereken yasal ve düzenleyici şartlara bağlı kalarak, müşteri görüş ve düşünceleri dikkate almak ve tüm çalışanların desteğiyle sürekli uygunluğunu sağlamak, yaşatmak ve benimsetmek gıda güvenliği yönetim sistemi politikamızdır.

Yörüksüt

Fabrikamız

Devamı
Yörük Süt Yükleniyor