Çevre Politikamız

Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyularak, ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği, kaynağında önlenmeye çalışmak.

Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler koyarak sürdürülebilir gelişme sağlamak. Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışmak. Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak.

Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak. Yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlayarak çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışmak çevre politikamızdır.