İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalarımızda iş yerindeki tüm çalışanlarımız ve çalışmalarımızdan etkilenebilecek diğer tüm kişilerin, sağlıklı, güvenli ve iyi şartlarda çalışmasını sağlayacak tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

Fabrikada,

  • Sağlığa riski olmayan, güvenli makine ve ekipmanlar sağlamak, bakımlarını yapmak.
  • Temizlik kimyasallarını ve ekipmanlarını, kullanıldığında sağlık riski gözlenmeyecek şekilde depolamak ve güvenliğinden emin olmak.
  • Çalışma Sahasını, güvenlik ve sağlık riskinin bulunmadığı şekilde kullanmak ve bakımını yapmak.
  • Tüm Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek, gerekli talimat ve prosedürleri uygulamak.

Çalışmaları tüm Yörüksüt A.Ş. çalışanlarıyla beraber gerçekleştirmek, gelen önerileri ve endişeleri dikkate almak, bu sayede işletmede her seviyedeki çalışmaları daha güvenli yönetmek,

İşletmede tüm çalışanların İş Sağlığı Güvenliği çalışmalarına aktif katkısı ile çalışmak, işletmede çalışan her birey yasal ve moral olarak diğer çalışanlara ve kendisine karşı sorumluluğu olduğunu unutmamak,

Yörüksüt A.Ş. olarak tüm idari ve yönetimsel yükümlülükleri uygulamak için gerekli kaynakları sağlamak, işimizle ilgili gerekli risk analizlerini yapıp bunları yazılı hale getirip sürdürülebilirliğini sağlamak, gerekli durumlarda çalışmalarımızı gözden geçirip yenilemek, müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan gelen yorum ve önerilerle İş Sağlığı Güvenliği çalışmalarımızı daha üst seviyelere taşımak, İş Sağlığı Güvenliği Politikamızdır.