Sosyal Sorumluluk Politikası

2005 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana, Yörüksüt A.Ş. kurumsal sosyal sorumluluğun gerçek ruhunu somutlaştırmış ve kurumsal vatandaşlığın en yüksek standartlarını benimsemiştir. Kültürümüz ve değerlerimiz, hizmet, dürüstlük ve eylemlerimiz, sonuçlarımız ve itibarımız için kişisel sorumluluk almak bizim için en büyük hedeftir. Birçok ülkede yatırımı olan bir Süt Fabrikası olarak, insanları istihdam olanaklarıyla birleştirip yaşadığımız ve çalışmakta olduğumuz topluluklarda fark yaratıyoruz. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve ortaklarının ülke ve bölge çapındaki kapsamı göz önüne alındığında, ticari uygulamalarımızın ve kamu hesap verebilirliğimizin küresel erişimini tanıyoruz.

Yörüksüt A.Ş.’nin kurumsal sosyal sorumluluk taahhütleri dört kritik alanda oluşturulmuştur:

  • Çalışanlar ve İnsanlar – Çalışanları başarılı bir kariyer için korumak, desteklemek ve hazırlamak ve onların adına savunmak için sorumluluklarımızı ciddiye alırız. Çalışmalarımız, küresel iş gücüne kariyer fırsatları ve kaynakları sağlamaya ve işyeri güvenliği, sağlık, çeşitlilik, katılım, eğitim ve geliştirme gibi alanlarda örnek olmaya odaklanmıştır. Eşit iş bulma fırsatı, insan haklarının korunması ve sürekli gelişim konusundaki taahhüdümüzün herkes için bir fırsat olduğuna ve kararlı olduğumuza inanıyoruz.
  • Etik – Yörüksüt A.Ş., doğru şeyi yapmaya, yasal, etik ve güvenilir şekilde davranmaya, düzenleyici yükümlülüklerimizi yerine getirmeye ve iş politikalarımızın mektubuna ve ruhuna uymaya kararlıdır.
  • Meşguliyet –Yörüksüt A.Ş. olarak, hepimizin gerçekten bir etki yaratması için birlikte çalışmamızın gerekliliğini anlamaktayız. Bu nedenle, topluluk hizmeti, hayırseverlik, kadın ve dezavantajlı gruplar için destek gibi faaliyetlerde bulunarak, yaşadığımız toplum ve toplulukları bir bütün olarak iyileştirmek için çalışmaktayız.
  • Çevre – Yörüksüt A.Ş., gezegenimizi korumak için paylaşılan bir sorumluluğun farkındadır. Tesislerimiz ve operasyonlarımız küçük bir ekolojik alana sahip olmakla birlikte, korunma, koruma ve atık azaltma uygulamaları yoluyla işimizin çevresel etkisini azaltmaktayız.

Kurumsal sosyal sorumluluk programımızın temelinde, yaklaşımımızı özetleyen ve faaliyetlerimize yol gösteren bir dizi temel politika bulunmaktadır.

  • İş Ahlakı Tüzüğü ve Ahlak Kuralları – Yörüksüt A.Ş.’nin Davranış Kuralları, sahtekârlıktan veya etik dışı davranıştan kaçınmak için mekanizmalar sağlar ve bir dürüstlük ve hesap verebilirlik kültürünü teşvik eder. Bu politika, tedarikçilerimizin yasal ve etik bir şekilde kendilerini yürütme yükümlülüğünün farkında olmalarını sağlamak da dâhil olmak üzere çalışanlarımızın sorumluluklarını belirtir.
  • Global olarak, tüm çalışanları saygı ve saygı ile karşılıyor ve emek ve insan hakları ile ilgili tüm yasaları ve mevzuatı takip ediyoruz. Aşağıda, yerine getirdiğimiz girişimlere örnekler verilmiştir:
  • Eşit İstihdam Fırsatı – Bir kişinin ırkı, rengi, cinsiyeti, yaşı, dini, ulusal kökeni, genetiği, cinsel yönelimi, cinsel kimliği / ifade ve engellilik durumu gibi başvuru sahiplerinin ve çalışanların, istihdam haklarının koruması Yörüksüt A.Ş.’nin politikasıdır ve diğer yasalarla korunan kategorileri kapsar.
  • Olumlu Hareket – Yörüksüt A.Ş., kadınları, azınlıkları, nitelikli engellileri, özürlü gazileri, yakınlarda ayrılmış gazileri ve diğer korunan gazileri istihdam etmek ve geliştirmek için olumlu hareket etmeyi taahhüt eder.
  • Konaklama Politikası -Yörüksüt A.Ş.’nin özürlü kişilerin istihdamına ilişkin yürürlükteki tüm kanunlara uyma politikasıdır. Bu taahhütle uyumlu olarak, Yörüksüt A.Ş.’nin politikası, başvuru prosedürleri, işe alma, ilerleme, boşaltma, tazminat, eğitim veya diğer şartlar, koşullar ve istihdam ayrıcalıkları konusunda nitelikli engellilere karşı ayrım yapmamaktır.
  • Tacize Karşı Politika – Yörüksüt A.Ş., tacizden uzak bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. Bu nedenle, Yörüksüt A.Ş., çalışanlarına veya çalışanlarına taciz edilmesine tolerans göstermez.

Kurumsal sosyal sorumluluk taahhütlerini yerine getirmek için bireysel ve toplu olarak sorumluyuz. Kuruluşumuz genelinde katılımı teşvik ediyoruz ve küresel iş gücü adına sürekli olarak bunu savunuyoruz, iş yerimizi iyileştirmek, hizmet verdiğimiz topluluklara katkıda bulunmak ve eylemlerimizin toplumsal, etik ve çevresel olarak sorumlu olduğundan emin olmak için dış paydaşlarla birlikte çalışıyoruz.