NU-AGE Projesi

PROJE HAKKINDA

NU-AGE, yaşlı insanların beslenmeleriyle ve doğru diyetin ateroskleroz (arteriyel duvarların sertleşmesi anlamına gelir ve kalp hastalığı için bir risk faktörü oluşturur), tip 2 diyabet ve zihinsel gerilemeye neden olan nörodejenerasyon gibi yaşla ilgili hastalıkları nasıl engellediğiyle ilgili bir projedir

Projenin ana bölümü, Avrupa genelindeki 625 yaşlı bireyden, proje için geliştirilen 65+ gıda kılavuzuna uygun şekilde beslenmelerinin istendiği 1 yıllık bir diyet müdahalesinden oluşmaktadır. Diyetin etkilerini ölçmek için, müdahalenin öncesinde ve sonrasında katılımcılardan kan, idrar ve başka örnekler alınacaktır. Sonuçlar, kendi diyetlerini değiştirmeyen 625 yaşlı bireyden oluşan bir kontrol grubu ile karşılaştırılacaktır.

Müdahale çalışmasından edinilen bilgiler doğrultusunda, NU-AGE özellikle yaşlı tüketiciler için tasarlanan gıda ürünleri geliştirecektir. Aynı zamanda yaşlıların gıda seçimlerindeki sosyoekonomik belirleyiciler de incelenecek ve yaşlı nüfusa diyet önerilerinin en iyi nasıl iletileceği de araştırılacaktır.

SONUÇLAR

NU-AGE projesinin genel amacı, tam diyet yaklaşımı yoluyla yaşlılıkla birlikte
gelen inflamasyonla (yaşlıkla ilişkili kronik, düşük dereceli inflamatuar durum, yaşa bağlı hastalık etmenlerinden biridir) mücadele ederek, AB’deki yaşlanan nüfusun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu yaklaşım yoluyla, projenin hedefi, tam diyetin yaşla bağlantılı güçsüzleşmeyi nasıl etkileyebileceği ve mücadelede nasıl kullanılabileceği hakkındaki mevcut bilgi eksikliğini gidermektir. Amaçlar:

65 yaşın üzerindeki AB vatandaşları için yeni bir gıda piramidini, “NU-AGE diyeti”ni tasarlamak

AB’deki yaşlanan nüfus için diyetin rolünü açığa kavuşturmayı amaçlayan çok disiplinli bir yaklaşım geliştirmek ve diyetin moleküler ve hücresel hareket mekanizmalarının sağlıklı bir uzun yaşam süresiyle ilişkisini aydınlatmak

AB’deki yaşlı bireyler için hazırlanan yönergelere dayanarak hazırlanan diyet standartlarına, önerilere ve gıdalara katkıda bulunmak

özel olarak yaşlanmanın neden olduğu güçsüzlüğü geciktirmeyi hedefleyen, gıda endüstrisi tarafından sağlanan güçlendirilmiş gıdalar tasarlamake

Nu-Arge

Beslenmenin, yaşlılıkla gelişen inflamasyon ve bunun sonuçları için merkezi bir modülatör olma potansiyeli bulunmaktadır.

Yaşlılar için özellikle tasarlanmış gıda ürünleri geliştirmek.

NU-AGE PDF BROŞÜR